DRVENE KUĆE

Tehnologija izrade

Izrada drvenih kuća

Ovde ćemo vam pokušati pobliže objasniti tehnologiju izrade, odnosno opisati kroz koje faze sve treba proći da se izradi jedna unikatna drvena kuća od balvana. Nadamo se da će ovo pomoći vašem razumijevanju koliko veštine i upornosti je potrebno majstorima tesarima da sagrade jedan ovakav objekat.

1. FAZA: Ručno uklanjanje kore sa trupaca i priprema za ugradnju.
Nakon odabira balvana u šumi, balvani dolaze na gradilište gde se odmah pristupa skidanju kore. Guljenje kore obavlja se sa ručnim alatima kako bi površina drveta ispod kore zadržala svoj prirodan oblik. Mašinsko gulenje ne dolazi u obzir jer bi time došlo do oštećenja površine drveta. Ujedno se vrši i prva hemijska zaštita drveta te se slaže na skladišno mesto za dalju ugradnju.

2. FAZA: Ugradnja pripremljenih trupaca u zidove kuće.
Kao krajnji rezultat ugradnje trupaca dobije se masivna drvena konstrukcija. Potrebno je dosta znanja da se iz neravnih trupaca, sa čvorovima i sa konusim oblikom izrade spoljni zidovi kuće kao što je prikazano na slikama. Izrezivanje spojeva obavlja se uz upotrebu motornih testera pa se zato takve drvene kuće nazivaju unikatnim drvenim kućama, ručnim radovima.

Izrada drvenih kuća

3. FAZA: Demontaža drvene konstrukcije, prijevoz i montaža na temelje
Nakon što je kupac provjerio da je sve u redu sa drvenom konstrukcijom, ona se na gradilištu rastavlja i prevozi do njegovih temelja. Onde ju je potrebno ponovo montirati. Ukoliko je sve dobro isplanirano i pripremljeno montaža same konstrukcije na temeljima ne traje duže od 3-4 dana.

4. FAZA: Završni radovi
Po montaži drvene konstrukcije od trupaca pristupa se završnim radovima kao što su izrada krova, ugradnja stolarije, izrada unutrašnjih sendvič zidova, podova, elektro i vodoinstalacije, izrada kamina itd.

Krajnji rezultat svih ovih radova je kompletno uređena kuća, kuća iz vaših snova.


Tehnički opis drvene kuće

Prilikom gradnje drvenih kuća koriste se prilagođeni standardi koje propisuje ILBA (International Log Builders Association).
Ovde donosimo tehnički opis drvenih kuća od balvana prema standardu po kojemu se radi. Uz poseban zahtev naručioca kuće se mogu izgraditi i drugačije. Na primer, prema standardnoj opciji se spoljni zidovi potkrovlja i unutrašnji pregradni zidovi izrađuju kao sendvič zidovi ispunjeni mineralnom vunom. Po zahtevu kupca ovi zidovi se mogu izraditi i od trupaca. Isto tako postoji i mogućnost dogovora u pogledu krova, stolarije ... itd.

Standardna opcija

A) ZIDOVI
Izrada drvenih kuća · spoljni nosivi zidovi: ručno obrađeni trupci, horizontalno položeni, sr. prečnika 25-40cm, sa metalnim spojnicama i kompletnom izolacijom
· spoljni sendvič zidovi potkrovlja: brodski pod 19mm - izolacija 10 ili 14cm
· pregradni nosivi zidovi: od trupaca 25-40cm
· pregradni sendvič zidovi - varijanta 1: brodski pod 19mm - mineralna vuna 10cm - brodski pod 19mm
· pregradni sendvič zidovi - varijanta 2: rigips - mineralna vuna 10cm - rigips

B) PODOVI
· podna konstrukcija prizemlja: letve 3x5cm
· podna izolacija: 5cm stiropor
· podna obloga u prizemlju: brodski pod 19mm
· patos u potkrovlju: brodski pod 48mm na nosive grede od trupaca

C) KROV
· krovna konstrukcija: od trupaca 25-40cm
· rogovi: 15x10cm (rogovi mogu biti i od trupaca po spec. narudžbi)
· krovna izolacija: vatrootporna kamena vuna 15cm
· donja obloga: lamperija 1. klasa 11mm
· gornja obloga: col daska, JSB
· krovni pokrov: gerard lim (po preporuci), obojeni talasasti lim, slama ili trska

D) STOLARIJA
· puno drvo, jelovina ili hrast
· dimenzije nestandardne, po narudžbi
· slepi štok, i vodilice za sleganje zidova od trupaca
· zastakljavanje izopan staklom 4+5+4mm

E) OSTALO
· impregnacija drveta protiv gljivica, plesni i UV zraka
· impregnacija drveta protiv požara (opciono, samo na zahtjev naručitelja)
· impregnacija drveta NANO zaštitom (opciono, samo na zahtjev naručitelja)
· bojanje drveta bojama na vodenoj bazi ili lanenim uljem
· brtvljenje i izolacija spojeva piljevinskim gitom